SUOMEKSI
ENGLISH
PÅ SVENSKA
K. Hartwall Invest Oy
Pohjoisesplanadi 5
FI-00170 Helsinki, Finland


Eriks äldsta son Victor Hartwall föddes år 1966. Han har arbetat vid flera av familjens företag och utexaminerades år 1992 från Svenska handelshögskolan i Helsingfors som ekonomie magister. Han inledde sin karriär samma år genom att grunda affären Beer Company i Helsingfors centrum. Under årens lopp har Victor hunnit arbeta bl.a som controller vid K. Hartwall Oy, familjeföretaget som tillverkar lastbärare för dagligvaruprodukter. Tack vare Victors insatser inleddes samarbetet med Lankapaja, som bidrog till K. Hartwall Oy:s snabba tillväxt. Det finska metallföretaget övergick strax i familjen Hartwalls delägo.

När K. Hartwall Invest som förvaltar familjens egna investeringar grundades år 2000, blev Victor chef för företaget. Victor gjorde en stor landvinning då familjen grundade fastighetsbolaget HT Property Development i Ukraina. Han är dessutom styrelsemedlem i flera av familjens företag.