SUOMEKSI
ENGLISH
PÅ SVENSKA
K. Hartwall Invest Oy
Pohjoisesplanadi 5
FI-00170 Helsinki, Finland


År 2000 grundade Erik, Victor och Kaj-Erik Hartwall investeringsbolaget K.Hartwall Invest
för att förvalta familjemedlemmarnas gemensamma investeringar.

Vår släkt har en lång historia inom industrin och därför strävar vi efter att
göra noggrannt utvalda investeringar som främjar och stöder tillväxten hos industriföretag.

Vår mission är att förvalta kapitalet på ett klokt och långsiktigt sätt som säkrar
den ekonomiska tillväxten för kommande generationer.
Därför letar vi efter stabila industriella investeringsobjekt som på lång sikt ger god avkastning.